Bijna-EnergieNeutraal bouwen en BENOveren Pelt - bouweninPelt.be

Pelt
woningvandemaand
Ga naar de inhoud

Bijna-EnergieNeutraal bouwen en BENOveren Pelt

Infogids
bouwen pelt

Bijna-energieNeutraal bouwen

Als gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen moeten vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Een nieuwe woning of appertement wordt als BEN bestempeld als het aan de volgende 6 voorwaarden voldoet.

  1. Het E-peil is lager of gelijk aan E30

  2. Het S-peil is lager of gelijk aan S31
  3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren, en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.
  4. De overhittingsindicator is kleiner dan 6.500Kh
  5. De woning beschikt over de correcte ventilatievoorzieningen
  6. De energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie

BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Meer informatie vind je op www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/bijna-energieneutraal-ben


BENOveren is ‘beter renoveren’

Gewoon renoveren gaat niet ver genoeg. We moeten met zijn allen ‘BENOveren’ of ‘beter renoveren’ dan gebruikelijk is.

  1. Inzake resultaat komt BENOveren erop neer dat je een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of beter zijn dan die van nieuwe woningen die vandaag worden gebouwd.
  2. Inzake traject betekent BENOveren dat je de verschillende renovatiemaatregelen in de meest logische volgorde uitvoert. Meestal dus eerst het dak, daarna de buitenmuren en het schrijnwerk, en vervolgens de vloer, verwarming en sanitair, ventilatie, verlichting en elektriciteit.

Ieder renovatieproject heeft zijn eigen aanpak. Daarom raadt de overheid aan om aan de start van elk BENOvatietraject een ‘masterplan’ of ‘renovatieadvies’ te laten opstellen door een architect, een algemene aannemer of een andere bouwdeskundige.

Wie benoveert geniet van een lagere energiefactuur, meer wooncomfort, hogere vastgoedwaarde, minder CO2-uitstoot en financiële steun van de overheid. Meer informatie vind je op www.mijnbenovatie.be
Terug naar de inhoud